Cel projektu – Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu –  246 450,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich –  246 450,51 PLN